Samen leren

Samen verantwoordelijk

Samen ontspannen

Samen spelen

Samen ontdekken

Samen opgroeien

Samen ontwikkelen

Dit schooljaar zijn wij gestart met 4 groepen 1 en 3 groepen 2.

Wij vinden het fijn om tijdig te weten hoeveel kinderen wij mogen verwelkomen op Het Spectrum. Met kennis van de juiste aantallen zijn wij beter in staat een goede groepsverdeling te maken. Daarom vragen wij u vriendelijk om uw kind op tijd (voor dat hij/zij 3,5 jaar is) in te schrijven. Voordat wij overgaan tot een inschrijving, kunt u natuurlijk langskomen voor een informatief gesprek en een rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken met onze adjunct directeur, Mw. Bakker-Schuur of met onze directeur Mw. Van Oosten. In onderstaand schema beschrijven wij de stappen die vooraf gaan aan de eerste schooldag van uw zoon of dochter.

Voordat uw kind drie wordt kunt u een kennismakingsgesprek aanvragen op school met een lid van het managementteam. Ook kunt u zich aanmelden. Alle aanmeldingen vinden plaats door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. De aanmeldingsformulieren zijn op te halen op school of kunnen worden gedownload onderaan deze pagina. Door invulling van dit formulier verstrekken ouders gegevens en geven aan in aanmerking te willen komen voor een plaatsing op onze school. Ouders kunnen zich op meerdere scholen aanmelden. Wij vragen bij de aanmelding of de kinderen ook op andere scholen zijn aangemeld. Inschrijven kan maar op één school.

 

Toelating en beleid

Zo kort mogelijk na de aanmelding beslissen wij, indien nodig in overleg met u, of onze school de juiste plek is voor uw kind. Mocht uit onderstaande gegevens blijken dat uw zoon/dochter een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft, waarvoor wij als school geen passend onderwijsaanbod kunnen bieden, dan treedt de zorgplicht in werking. In verband hiermee bent u wettelijk verplicht om bij aanmelding te vermelden of u denkt dat uw kind een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft. Mocht u vragen hebben over het aanmeldingsformulier dan kunt u deze altijd stellen aan de directie. Wanneer na aanmelding blijkt dat wij uw kind het onderwijs kunnen geven wat hij/zij nodig heeft, ontvangt u hiervan bericht en zal worden overgegaan tot inschrijving.

Ongeveer 2 maanden voordat uw zoon/dochter 4 wordt, worden 4 wenmomenten afgesproken die plaats zullen vinden voorafgaand voordat uw kind jarig is. De leerkracht van uw kind neemt contact met u op.

Kinderen die in juni, juli en augustus jarig zijn, starten na de zomervakantie op school. Kinderen die in de kerstvakantie jarig zijn, zullen niet meer wennen voor de kerstvakantie. Dit vanwege de drukte en hectiek in de decembermaand. Deze kinderen mogen na de kerstvakantie komen wennen of direct starten op school. Met ouders van kinderen die in de decembermaand (gedurende dat de school open is) jarig zijn, overleggen wij wanneer de kinderen kunnen starten.

In verband met de drukte tijdens de laatste maanden voor de zomervakantie zullen bovengenoemde kinderen ná de vakantie, in alle rust, gaan starten.
We hanteren daarbij 3 verschillende startdagen; maandag, dinsdag en woensdag.
Op deze manier kunnen wij het aantal nieuwe leerlingen beter spreiden.
Van de leerkrachten krijgt u te horen op welke dag uw kind mag starten.

 

Download aanmeldingsformulier Het Spectrum
Download application form Het Spectrum (English version)