Samen leren

Samen verantwoordelijk

Samen ontspannen

Samen spelen

Samen ontdekken

Samen opgroeien

Samen ontwikkelen

Blije gezichten op Het Spectrum. In januari 2020 ontving de school het predicaat ‘Excellente School’. De school kreeg het oordeel GOED van de inspectie. De Inspectie van het Onderwijs oordeelde toen al dat alle veertien indicatoren goed waren. Een uitzonderlijke score, want dat lukt slechts 1% van alle Nederlandse basisscholen. Daar bovenop komt dus nu het oordeel van de Onderwijsinspectie dat de school excelleert op het gebied van kwaliteitszorg.

 

Trots

De school is ontzettend trots op dit behaalde resultaat. ‘We geven kwalitatief hoogstaand onderwijs en vinden het belangrijk om met elkaar te kijken waar wij ons onderwijs nog kunnen verbeteren. Toekenning van het predicaat Excellente School is een beloning voor onze leerlingen en ons team. Het is een bevestiging van ‘elke dag samen een beetje beter’, aldus directeur Linda van Oosten.

 

Excellent in optimale kwaliteitszorg

Het Spectrum beschikt over een helder excellentieprofiel, gebaseerd op een duidelijke visie. Het profiel is relevant voor de leerlingen van de school. De school heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt door middel van het model leerKRACHT. Dit is de kern geworden van het kwaliteitssysteem. Het model geeft de leerkrachten eigenaarschap, een breed kwaliteitsbesef, verantwoordelijkheid en gerichte verbeteracties. Het werkt voor de leerkrachten, maar ook voor de leerlingen en het managementteam.

 

De grootste complimenten van kinderen en ouders

De jury sprak met leerlingen, ouders en leerkrachten van de school. Zowel uit de gesprekken als uit eerdere tevredenheidsonderzoeken bleek dat iedereen in en om de school zijn waardering over de school uitspreekt en de scores erg hoog zijn. De jury hoorde prachtige voorbeelden over de manier waarop de school leerlingen een passende plek biedt binnen het onderwijs.