Samen leren

Samen verantwoordelijk

Samen ontspannen

Samen spelen

Samen ontdekken

Samen opgroeien

Samen ontwikkelen

We zijn een groep ouders met kinderen op het Spectrum. We maken deel uit van verschillende christelijke kerken/geloofsgemeenschappen. We bidden en danken met elkaar, omdat we het belangrijk vinden om er ook in gebed voor de school, de leerlingen en hun ouders te zijn.

In de Bijbel staat de volgende tekst (Filippenzen 4:6 en 7 ):


Een aanmoediging voor gebed!

Als u wilt aansluiten bij de gebedsgroep of gebedspunten heeft, kunt u contact opnemen via e-mail: gebedsgroep.spectrum010@gmail.com. Wij gaan vertrouwelijk met alle informatie om.
We komen 1x in de 3 of 4 weken bij elkaar. De data waarop we samenkomen in 2021-2022
(we kozen voor 2 verschillende dagen, zodat het voor meer mensen mogelijk is om aan te sluiten):

Dinsdag 26 oktober 2021
Woensdag 17 november 2021
Dinsdag 7 december 2021
Woensdag 12 januari 2022
Dinsdag 1 februari 2022
Woensdag 23 februari 2022
Dinsdag 15 maart 2022
Woensdag 6 april 2022
Dinsdag 10 mei 2022
Woensdag 1 juni 2022
Dinsdag 21 juni 2022
Woensdag 6 juli 2022

U bent van harte welkom om mee te bidden, laat dat dan ook weten via gebedsgroep.spectrum010@gmail.com.

Met een hartelijke groet,
Ursela Berhitu, Ika Saragih, Iris van der Wel en Willemien Vlaardingerbroek