Samen leren

Samen ontdekken

Samen verantwoordelijk

Samen ontspannen

Samen spelen

Samen opgroeien

Samen ontwikkelen

Ik ben Dhr. van Embden en geef de lessen Lichamelijke Opvoeding aan groep 3 t/m groep 8.

In mijn lessen komen heel veel sporten, motorische vaardigheden en spellen aan bod, waarbij ik zoveel mogelijk aspecten per les behandelen.

Tijdens de lessen behandel ik veel motorische vaardigheden en overwinning van angsten. Hierbij moet u denken aan klimmen, klauteren, mikken, zwaaien, balanceren, over de kop gaan, stoeien en gooien/vangen. Hierdoor worden de kinderen vaardiger en voelen ze zich ook zekerder wanneer ze bijvoorbeeld buiten gaan spelen.

Tijdens de spellen en sporten ben ik ook veel bezig met het omgaan met bepaalde situaties, welk gedrag vertoon je en wil je dat ook laten zien?

Het belangrijkste naast het leren is voor mij het plezier in bewegen. Dat alle kinderen leren spelen met kinderen die een hoger of lager niveau hebben en hier ook plezier uit halen.

Mijn naam is Nienke van der Meer. Ik geef gym aan de kleuters en aan de groepen 3, 6 en 7.

Per 1 september 2019 ben ik werkzaam op Het Spectrum. Daarvoor heb ik 20 jaar met veel plezier en toewijding gewerkt op De Stelberg in Prinsenland
Ik vind het belangrijk om het plezier in bewegen bij kinderen te behouden en het liefst te vergroten. Daarmee wil ik een bijdrage te leveren aan een stukje zelfvertrouwen en autonomie van ieder kind.
Met dat doel voor ogen geef ik ook mijn gymlessen. Alle onderdelen worden zo ingericht dat ieder kind op zijn/haar eigen niveau kan deelnemen en tevens wordt uitgedaagd om een stapje verder te komen in de eigen ontwikkeling.

Daarnaast maak ik ook gebruik van de inzichten vanuit de groepsdynamica. De samenstelling van groepen gebeurt bij mij altijd met een gericht doel. Leren leiden en ook leren volgen. Leren hoe je conflicten op lost. Leren hoe je omgaat met tegenslag/teleurstelling. Leren hoe je op de juiste manier je grenzen aan geeft en hoe je die van de ander respecteert. Leren hoe je met verschillen omgaat.

Dat maakt dat de gymles iedere keer anders is en voor iedereen een rijke leeromgeving.

Hi, mijn naam is Astrid Stiel en ik geef het vak Theater aan de groepen 1 t/m 5.
Toneelspelen doen kinderen eigenlijk al van nature. Denk maar aan het spelen van ‘vadertje en moedertje’ Of op het plein, wanneer ze elkaar achterna zitten omdat ze piraatje spelen.

Maar toneelspelen is niet alleen maar leuk maar ook nog eens heel goed voor de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen.

In mijn lessen wordt toneelspel ingezet om de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen verder uit te breiden. Door kinderen te laten inleven in verschillende rollen leren ze te denken vanuit iemand anders. Op deze manier leren kinderen meer begrip op te brengen voor andere meningen en mensen, zonder dat dit ten koste gaat van zichzelf.

Ook sta ik in mijn lessen stil bij stemgebruik, houding en hoe je een boodschap helder kan overbrengen. Allemaal vaardigheden die ze hun hele schoolcarrière, en zelfs in de rest van hun leven, van pas komen.

In de klas werken we met compacten en verrijken voor leerlingen die uitdaging nodig hebben en/of sneller door de lesstof heen gaan. Voor de meeste leerlingen is dit genoeg om zich goed te kunnen ontwikkelen op school. Voor sommige leerlingen is er echter, naast dit verdiepte aanbod, nog meer nodig.

Als het leren en verwerken van de lesstof vlot en makkelijk verloopt, zal een (hoog)begaafde leerling te weinig in aanraking komen met vaardigheidsdoelen die essentieel zijn bij het succesvol doorlopen van hun (toekomstige) schoolloopbaan. Hier spelen we in de Plusklas op in, middels opdrachten die een beroep doen op deze vaardigheden.

De leerlingen die deelnemen aan de Plusklas komen wekelijks in een apart lokaal samen en werken hier, onder begeleiding van een specialist (hoog)begaafdheid (mw. S. Kuipers), aan hun opdracht(en).

De plusklas is er het hele jaar voor leerlingen van groep 3 t/m 8. Groep 2 stroomt jaarlijks na de voorjaarsvakantie in.